Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Eenentwintigste zondag door het jaar

Domingo 25º Ordinario (Cerezo Barredo, 2000, © Cerezo Barredo)
Lc 13:25-27

Vanaf het moment dat de heer des huizes is opgestaan en de deur heeft afgesloten, zult u buiten moeten blijven. U zult op de deur gaan bonzen en roepen: “Heer, doe open”, en Hij zal u antwoorden: “Ik ken u niet. Waar komt u vandaan?” Dan zult u zeggen: “We hebben met U gegeten en gedronken, en in onze straten hebt U onderricht gegeven.” En Hij zal tegen u zeggen: “Ik ken u niet. Waar komt u vandaan? Ga weg allemaal, bedrijvers van onrecht die u bent!”.

Volgende mis Vorige mis