Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Transfiguratie van de Heer

The Transfiguration of Jesus (David Richardson, © David Richardson)
Dan 7:9-10

Ik zag toe: Toen werden er tronen geplaatst, en een Hoogbejaarde zette zich neer; zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon gloeide als vlammen, de raderen ervan als laaiend vuur. Een stroom van vuur rolde aan, en golfde voor Hem uit. Duizendmaal duizenden dienden Hem, en tienduizendmaal tienduizenden waren Hem dienstbaar. Het gerechtshof zette zich neer, en de boeken werden geopend.

Volgende mis Vorige mis