Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zestiende zondag door het jaar

Christ in the House of Martha and Mary (Unknown Artist, 20th century)
Lc 10:38-40

‘Op hun reis kwam Hij ook in zeker dorp, waar een vrouw, Marta geheten, Hem in haar huis ontving. Ze had een zuster, Maria genaamd, die mede aan Jesus’ voeten zat, en luisterde naar zijn woord. Maar Marta was druk in de weer met bedienen. Ze kwam er een ogenblik bij staan, en sprak: Heer, is het U onverschillig, dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dus, dat ze me helpt.

Volgende mis Vorige mis