Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Dertiende zondag door het jaar

The Son of Man has nowhere to lay his head (Christine Oskirko, © Christine Oskirko)
Lc 9:57-58

Terwijl ze hun reis voortzetten, zei iemand onderweg tegen Hem: ‘Ik wil U volgen, waar U ook naartoe gaat.’ Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben een hol, en de vogels van de hemel een nest, maar de Mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen.’.

Volgende mis Vorige mis