Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Geboorte van de H. Johannes de Doper

St John the Baptist (Dirk Bouts, 1420, Leuven)
Lc 1:80

De jongen groeide op en werd steeds sterker door de Geest; hij verbleef in eenzame streken tot de dag waarop hij zich aan Israël vertoonde.

Volgende mis Vorige mis