Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Geboorte van de H. Johannes de Doper

Naming of John (Fra Angelico, 1435, Museo di San Marco, Florence)
Lc 1:59-63

Een week later kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden hem de naam van zijn vader Zacharias geven. ‘Nee,’ zei zijn moeder, ‘hij moet Johannes genoemd worden.’ Ze zeiden tegen haar: ‘Die naam komt in de familie toch niet voor.’ Ze wenkten zijn vader, en vroegen hoe hij hem wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftafeltje en schreef daarop: ‘Zijn naam is Johannes.’ En iedereen was verbaasd.

Volgende mis Vorige mis