Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Geboorte van de H. Johannes de Doper

Light to the nations
jes 49:6

Hij spreekt: Het is te gering, mijn Dienaar te zijn, Om Jakobs stammen op te richten en Israëls resten terug te brengen: Ik stel U tot Licht voor de heidenen, Om mijn heil te doen reiken tot de grenzen der aarde!

Volgende mis Vorige mis