Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Twaalfde zondag door het jaar

De kruisdraging (Pieter Bruegel de Oude, 1564, Kunsthistorisches Museum, Wenen)
Lc 9:23-24

Met het oog op allen zei Hij: ‘Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven om Mij verliest, die zal het redden.’

Volgende mis Vorige mis