Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Hemelvaart van de Heer

Ascension Day
Lc 24:51-52

En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd Hij in de hemel opgenomen. Zij vielen voor Hem op de knieën en keerden daarna in grote vreugde terug naar Jeruzalem.

Volgende mis Vorige mis