Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Achtste zondag door het jaar

Dude, you've got a speck in your eye
lc 6:41-42

Hoe ziet ge de splinter in het oog van uw broeder, en de balk in uw eigen oog ziet ge niet? Of hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter trekken uit uw ogen, en de balk in uw eigen oog ziet ge niet? Huichelaar, trek eerst de balk uit uw eigen oog; dan zult ge zien, hoe ge de splinter uit het oog van uw broeder moet trekken.

Volgende mis Vorige mis