Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Derde zondag door het jaar

Jesus preaches in the synagoge
Lc 4:16-20a

Zo kwam Hij in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen, en kreeg een boekrol van de profeet Jesaja aangereikt. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven staat: De Geest van de Heer rust op mij; daartoe heeft Hij mij gezalfd. Om aan armen de goede boodschap te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen en aan blinden het licht in hun ogen, om verdrukten in vrijheid te laten gaan, en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is . Daarna rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten.

Volgende mis Vorige mis