Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Tweede zondag van de Advent

A voice in the wilderness (Lorie McCown, 2012, © Lorie McCown)
Lc 3:4-6

zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja: Een stem roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht; elk dal zal worden opgevuld, elke berg en heuvel geslecht; bochtige wegen worden recht, oneffen paden vlak; en alle mensen zullen de redding zien die van God komt.

Volgende mis Vorige mis