Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Woensdag van de eerste week van de Advent

Friedhof (Sieger Köder, © Sieger Köder)
Jes 25:7-8

Op deze berg scheurt Hij de sluier, die alle volken bedekt, Het floers, dat alle naties omhult, En doet de dood voor eeuwig te niet. Jahweh der heirscharen wist de tranen van alle gezichten, Neemt over de hele aarde de schande weg van zijn volk! Waarachtig, Jahweh heeft het gezegd!

Volgende mis Vorige mis