Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Christus Koning

Kruiswegstatie 2 (Carel Bruens, 2004, Kerk te 's Gravensande, © Carel Bruens)
Jh 18:36-37

Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap is niet van deze wereld. Als mijn koningschap van deze wereld was, zouden mijn dienaars er wel voor gevochten hebben dat Ik niet aan de Joden werd overgeleverd. Mijn koningschap is echter niet van deze wereld.’ ‘U bent dus toch koning?’ zei Pilatus. ‘Ja’, zei Jezus, ‘Ik ben koning: met geen andere bestemming ben Ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van de waarheid. Iedereen die uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.’.

Volgende mis Vorige mis