Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Drieëndertigste zondag door het jaar

Archangel Michael (Mina Anton, 2015, © Mina Anton)
Dan 12:1

In die tijd zal Mikaël, de aartsengel, opstaan, die de kinderen van uw volk beschut. Het zal een tijd van benauwdheid zijn, zoals er nog nooit is geweest tot die dag, sinds er volken bestaan. Maar uw volk zal in die tijd worden gered: allen, die staan opgetekend in het boek.

Volgende mis Vorige mis