Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Tenhemelopneming van de H. Maagd Maria

Virgin and Child (Geertgen tot Sint Jans, 1480s ,  Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam)
Op 12:1

Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

Volgende mis Vorige mis