Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Tenhemelopneming van de H. Maagd Maria

The Assumption (Joseph J. Wan, 2012, © Joseph J. Wan)
Lc 1:46-49

Daarop zei Maria: ‘Met heel mijn hart roem ik de Heer, met al mijn adem juich ik om God, mijn redder; want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid. Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig, want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan. Heilig is zijn naam.’

Volgende mis Vorige mis