Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Tenhemelopneming van de H. Maagd Maria

Revelation (Pat Marvenko Smith, 1982, © Pat Marvenko Smith)
Op 12:3-4

Nog een ander teken verscheen aan de hemel. Zie:een grote rossige Draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. Zijn staart sleepte het derde deel van de sterren des hemels weg, en wierp ze op aarde. En de Draak stelde zich op tegenover de Vrouw, die op het punt stond te baren, om zodra zij gebaard had, haar Kind te verslinden.

Volgende mis Vorige mis