Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zevende zondag van Pasen

Jesus prays for his disciples (Standard Bible Story Readers, Book Four, 1925)
Jh 17:14-17

Ik heb hun uw woord doorgegeven, en de wereld is hen gaan haten, want ze zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Ik vraag U niet hen uit de wereld weg te nemen, maar hen te behoeden voor de macht van het kwaad. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Maak hen toegewijd aan U in de waarheid; uw woord is waarheid.

Volgende mis Vorige mis