Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zesde zondag van Pasen

Sacred heart
1 Joh 4:10

Hierin bestaat de liefde: niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft bemind en zijn Zoon heeft gezonden tot verzoening voor onze zonden.

Volgende mis Vorige mis