Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Paaswake

God creating the birds and the fishes
Gen 1:21-23

Toen schiep God de grote zeegedrochten met al het levend gewemel, waarvan het water krioelt, elk naar zijn soort; en al de verschillende soorten van gevleugelde dieren. En God zag, dat het goed was. Toen zegende God ze, en sprak: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u; bevolkt het water der zee, en laat ook de vogels zich op aarde vermeerderen. Weer werd het avond en morgen: de vijfde dag.

Volgende mis Vorige mis