Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Witte Donderdag

a Corpus Christi procession in Valencia, Spain (2015)
1 Kor 11:24

Een dankzegging sprak, het brak en zeide: "Dit is mijn Lichaam, dat voor u wordt overgeleverd. Doet dit tot mijn gedachtenis.".

Volgende mis Vorige mis