Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Dinsdag van de Goede Week

The Last Supper (Il Tintoretto, 1592-94 ,  San Giorgo Maggiore, Venice)
Jh 13:21

Bij deze woorden werd Jezus diep bewogen en plechtig verklaarde Hij: ‘Waarachtig, Ik verzeker jullie: een van jullie zal Mij overleveren.’.

Volgende mis Vorige mis