Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zaterdag van de vierde week van de Veertigdagentijd

The pharisees
jh 7:50-53

Maar één van hen, Nikodemus, die vroeger Hem eens had bezocht, sprak tot hen: Onze Wet veroordeelt niemand, zonder hem vooraf te hebben gehoord, en zonder te weten, wat hij doet. Ze gaven hem ten antwoord: Zijt gij soms uit Galilea? Onderzoek het maar; dan zult ge erkennen, dat er geen profeet uit Galilea opstaat. Daarop gingen ze allen naar huis.

Volgende mis Vorige mis