Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vrijdag van de tweede week van de Veertigdagentijd

Coat of blood
gen 37:23-24

Toen Josef dan bij zijn broers was gekomen, trokken zij hem het veelkleurig kleed uit, dat hij aanhad, grepen hem vast, en wierpen hem in de put. De put was leeg, en er stond geen water in.

Volgende mis Vorige mis