Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vrijdag van de eerste week van de Veertigdagentijd

Mouth of Hell (The Master of Catherine of Cleves, XVe eeuw, Het Getijdenboek van Katharina van Kleef, the Morgan Library and Museum)
Mt 5:25-26

Versta u spoedig met uw tegenpartij, terwijl ge nog met hem onderweg zijt; anders zal uw tegenpartij u misschien overleveren aan den rechter, en de rechter u overleveren aan den gerechtsdienaar, en zult ge in de gevangenis worden geworpen. Voorwaar, Ik zeg u: Ge zult daar niet uitkomen, voordat ge de laatste penning hebt betaald.

Volgende mis Vorige mis