Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Donderdag van de eerste week van de Veertigdagentijd

 (Per Krohg, 1950, United Nations Security Council Chamber, © United Nations)
mt 7:12

Al wat gij dus wilt, dat de mensen u doen, doet het ook hun; want dat is de Wet en de Profeten.

Volgende mis Vorige mis