Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Woensdag van de eerste week van de Veertigdagentijd

Jona bij Nineve (Jan van den Berge, © Jan van den Berge)
Jona 3:2-5

‘Sta op, ga naar Nineve, de grote stad, en kondig haar aan wat Ik u te zeggen heb gegeven.’ En Jona stond op en ging naar Nineve, zoals de HEER bevolen had. Nineve was een geweldig grote stad; drie dagen had men nodig om er doorheen te trekken. Jona ging de stad in, één dagreis ver. Toen riep hij: ‘Veertig dagen nog, en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt!’ Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God; zij riepen een vasten uit en iedereen, van groot tot klein, trok boetekleren aan.

Volgende mis Vorige mis