Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Doop van de Heer

The Eucharist (Jos Speybrouck)
1 Joh 5:5-8

Wie anders toch is overwinnaar der wereld, dan hij die gelooft, dat Jesus de Zoon is van God? Hij is het, die gekomen is door Water en Bloed: Jesus Christus; niet door Water alleen, maar door Water en Bloed. Ook de Geest legt getuigenis af; want de Geest is waarheid. Zodat er drie zijn, die getuigenis afleggen (in de hemel: de Vader, het Woord en de heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er, die getuigenis afleggen op de aarde) : de Geest, het Water en het Bloed; en deze drie zijn eenstemmig.

Volgende mis Vorige mis