Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Doop van de Heer

De zeven werken van barmhartigheid - De dorstigen laven (de Meester van Alkmaar)
Jes 55:1

Gij allen, die dorst lijdt: ach, komt tot de wateren; Die geen geld hebt, komt wijn en melk kopen, en eten om niet.

Volgende mis Vorige mis