Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Kerstmis

De geboorte van Jezus (Arcabas, raadszaal van de Belgische bisschoppenconferentie, © Arcabas)
Lc 2:6-7

Terwijl ze daar waren, brak de tijd van haar moederschap aan; ze baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken, en legde Hem neer in een kribbe; want in het nachtverblijf was voor hen geen plaats.

Volgende mis Vorige mis