Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria

Moeder Gods van het Teken (Silouan, 2008)
Lc 1:31-33

‘U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’.

Volgende mis Vorige mis