Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria

Anunciação (Jorge Barradas, 1936)
Lc 1:34

Maria sprak tot den engel: Hoe kan dit geschieden, daar ik geen man beken?

Volgende mis Vorige mis