Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Eerste zondag van de Advent

Bible
1 kor 1:4-6

Ten allen tijde dank ik God om u voor Gods genade, die u gegeven is in Christus Jesus; want door Hem zijt gij rijk geworden in ieder opzicht, —in alle woord en in alle kennis in dezelfde mate als de belijdenis van Christus vastheid onder u heeft gekregen.

Volgende mis Vorige mis