Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Tweeëntwintigste zondag door het jaar

Het laatste oordeel (Jan van Eyck)
Mt 16:24-26

Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest vanwege Mij, zal het vinden. Want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint, maar zichzelf schade toebrengt? Of wat kan een mens geven in ruil voor zichzelf?’

Volgende mis Vorige mis