Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Achttiende zondag door het jaar

Salome Receives Head Of John The Baptist (Caravaggio)
Mt 14:13

Op deze tijding vertrok Jesus in een boot naar een woeste plaats in de eenzaamheid. Maar de scharen hoorden het, en gingen Hem uit de steden te voet achterna.

Volgende mis Vorige mis