Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vijftiende zondag door het jaar

Parable of the Sower (David Popiashvili, © Давид Попиашвили)
Mt 13:18-19

Hoort gij dus, wat de gelijkenis van den zaaier betekent: Als iemand het woord over het koninkrijk hoort en het niet wil verstaan, dan komt de boze en rooft weg, wat in zijn hart is gezaaid; dat is wat langs de weg is gezaaid.

Volgende mis Vorige mis