Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Twaalfde zondag door het jaar

Lion of Judah
jer 20:11

Maar Jahweh staat mij terzijde als een machtige held: Mijn vervolgers zullen vallen en machteloos zijn; Ze zullen blozen van schaamte, omdat hun toeleg mislukt, Van eeuwige, onvergetelijke schande!

Volgende mis Vorige mis