Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Derde zondag van Pasen

Emmaus (Sieger Köder, © Sieger Köder)
Lc 24:30-31

Nadat Hij Zich met hen aan tafel had aangelegd, nam Hij het brood, sprak een dankgebed uit, brak het, en reikte het hun toe. Nu gingen hun de ogen open, en herkenden ze Hem. Maar Hij verdween uit hun gezicht.

Volgende mis Vorige mis