Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Maandag van de eerste week van de Veertigdagentijd

When the Son of Man comes in his glory
mt 25:31

Wanneer dan de Mensenzoon in zijn heerlijkheid komt, en alle engelen met Hem, zal Hij plaats nemen op de troon zijner majesteit.

Volgende mis Vorige mis