Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Zesde zondag door het jaar

Hand eye guy (Keith Fieler, 2010, © kfieler)
Mt 5:29-30

Maar als je rechteroog je doet struikelen, ruk het dan uit en gooi het weg. Want het is beter voor je dat een van je ledematen verloren gaat, dan dat heel je lichaam in de hel wordt gegooid. En als je rechterhand je doet struikelen, hak haar dan af en gooi haar weg. Want het is beter voor je dat een van je ledematen verloren gaat, dan dat heel je lichaam naar de hel gaat.

Volgende mis Vorige mis