Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Tweede zondag door het jaar

Saint John the Baptist Bearing Witness (Annibale Carracci, ca. 1600–1602, The Metropolitan Museum of Art, New York)
Jh 1:29-31

Daags daarna zag hij Jesus tot zich komen; en hij zeide: Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het, van wien ik sprak: Na mij komt een Man, die mij is voorafgegaan; want Hij bestond eerder dan ik. Ook ik kende Hem niet; maar juist daarom kwam ik dopen met water, om Hem aan Israël bekend te maken.

Volgende mis Vorige mis