Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Doop van de Heer

Baptism of Jezus
Mt 3:16-17

Toen Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen uit het water. En zie, daar opende zich de hemel voor Hem en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Hem neerkomen. Er kwam een stem uit de hemel, die zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’.

Volgende mis Vorige mis