Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Openbaring van de Heer

3 Magi (Cody F. Miller, © Cody F. Miller)
Mt 2:10-11

Toen ze de ster zagen, waren ze buitengewoon verheugd. En toen ze het huis waren binnengetreden, vonden ze het Kind met zijn moeder Maria; ze vielen ter aarde neer, en aanbaden Het. Ze openden hun schatten, en boden Het geschenken aan: goud, wierook en mirre.

Volgende mis Vorige mis