Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Dinsdag van de eerste week van de Advent

Tree of Jesse with the Madonna and Child (Cod. St. Peter perg. 139, Blatt 7v, from the Scherenberg Psalter, ca. 1260, Badische Landesbibliothek (Baden State Library), Karlsruhe, Germany)
jes 11:1-5

Dan zal een twijg aan de stronk van Jesse ontspruiten, Een scheut uit zijn wortel ontkiemen. De geest van Jahweh zal op Hem rusten: De geest van wijsheid en verstand, De geest van raad en sterkte, De geest van kennis en godsvrucht, En de vrees voor Jahweh Zal hem vervullen. Niet naar uiterlijke schijn zal Hij richten, Geen vonnis vellen op horen-zeggen alleen; Den zwakke zal Hij recht verschaffen, Eerlijk uitspraak doen voor de armen in het land. Maar den tyran zal Hij striemen met de gesel van zijn mond, Den boosdoener doden met de adem van zijn lippen. Gerechtigheid is de gordel om zijn heupen, Waarachtigheid de band om zijn lenden.

Volgende mis Vorige mis