Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Dinsdag van de eerste week van de Advent

Tree of Jesse (Geertgen tot Sint Jans, c. 1500 ,  Rijksmuseum, Amsterdam)
Jes 11:1

Een tak ontspruit aan de stronk van Isaï, een twijg ontbloeit aan zijn wortels.

Volgende mis Vorige mis