Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Tweeëndertigste zondag door het jaar

Angels  (mrs. Susie A. Farmer, 2003, © mrs. Susie A. Farmer)
Lc 20:36

Zij kunnen immers niet meer sterven, want ze zijn aan engelen gelijk, en als kinderen van de opstanding zijn het kinderen van God.

Volgende mis Vorige mis