Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Wijding van de basiliek van Sint Jan van Lateranen in Rome

Corpus Hypercubus No III (Peter Schudde, 2005, © Peter Schudde)
Jh 2:18-19

De Joden riepen Hem ter verantwoording met de vraag: ‘Welk teken geeft U ons te zien als bewijs dat U zo mag optreden?’ Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Breek deze tempel af, en in drie dagen laat Ik hem herrijzen!’.

Volgende mis Vorige mis