Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Vierentwintigste en laatste zondag na Pinksteren

Last Judgment (Giotto, 1306, Cappella Scrovegni, Padua)
Mt 24:29-31

Meteen na die dagen van verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan haar licht niet meer laten schijnen; de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen, en alle stammen op aarde zullen jammeren en ze zullen de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, met veel macht en heerlijkheid. Dan zal Hij zijn engelen uitzenden onder luid trompetgeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere.

Volgende mis Vorige mis