Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Heilige Drievuldigheid

Doopsel (2004)
Mt 28:19

Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Volgende mis Vorige mis